top of page

Càlcul d'estructures

Per a projectes fins a 250 m2 establim una tarifa mínima de 500 €, a partir d'aquesta superfície les nostres tarifes orientatives són les següents:

TARIFES PREUS ESTRUCTURA.png

La complexitat de l'estructura anirà en funció de la complexitat de la geometria i del sistema estructural. Si es tracta d'estructures de formigó armat i/o fàbrica es consideren estructures d'una complexitat mitjana. Les estructures de gran llum o grans voladissos o tridimensionals es consideren estructures complexes. Les estructures repetitives i senzilles es consideren estructures simples.

Les estructures en obres de rehabilitació es consideraran sempre estructures de complexitat més alta que l'habitual.

En el preu s'inclouen plànols, memòria de l'estructura i assessorament durant la construcció de l'obra, així com els informes i canvis en l'estructura que poguessin ser exigits per una OCT.

bottom of page