top of page
Oficina moderna

Per a què val la pena una Passivhaus?

 

Abans d'explicar en què consisteix una casa tipus Passivhaus caldria aclarir per a què val la pena fer una Passivhaus. La resposta la podem trobar en una foto de l'estil de la que hi ha al costat d'aquest paràgraf. En veure la foto un es podria preguntar "per què tenint un sofà al costat algú prefereix asseure's a l'ampit de la finestra?". De fet, si és un dia d'hivern, segurament és poc aconsellable fer-ho: el vidre estarà fred, hi haurà corrent d'aire, condensacions...

 

En una Passivhaus la resposta a la segona pregunta val també per a la primera, i és molt senzilla: perquè pot.

Ara podríem explicar que les finestres d'una Passivhaus són estanques i molt eficients, tant que la temperatura mínima sobre el vidre mai no serà inferior a 17ºC, i després podríem explicar que la raó de ser d'aquesta temperatura és perquè així no es fan corrents internes per convecció i s'eviten els corrents d'aire que fa que certs espais siguin poc habitables...

 

Tot això, al final, es resumeix en una sola paraula: CONFORT.

confort: [de l'angl. comfort, i aquest, del fr. confort. (v. confort1)] m Absència de tot allò que pot constituir una molèstia o una incomoditat material, disposició de les coses adreçades a fornir  un benestar físic. Viure en un gran confort. El confort dels trens  moderns.

El secret per poder aconseguir aquest confort físic es basa en l'eficiència energètica i en la qualitat de l'aire, aspectes que poden arribar a oposar-se un a l'altre, sobretot quan hi ha la necessitat de ventilar l'aire viciat interior amb temperatures extremes a l'exterior. En aquests casos que no és eficient ventilar directament per les finestres, les Passivhaus disposen d'un aparell de ventilació de doble flux amb recuperació de calor, el qual recupera la temperatura de l'aire interior de la casa abans d'extreure'l, i el traspassa a l'aire filtrat provinent de l'exterior per a adaptar-lo a la temperatura interior, de manera que es conserva més del 75% de la temperatura de confort.

A més a més, perquè tot el sistema funcioni de manera òptima, cal aconseguir una alta estanquitat de les façanes per a que l'aire a temperatura de confort no s'escapi cap a l'exterior, cosa que es comprova mitjançant un test de pressurització o "Blowerdoor". La superació d'aquest test és indispensable per a poder certificar l'edifici com a Passivhaus.

Els 5 pilars bàsics

1.Aïllament tèrmic continu i suficient

2.Finestres de màxima qualitat

3.Ventilació amb recuperació de calor

4.Estanquitat a l'aire de les façanes

5.Sense ponts tèrmics

Amb aquestes 5 característiques s'aconsegueix: un estalvi en calefacció del 90% respecte d'una casa convencional, un 40-50% d'estalvi respecte d'una casa de nova construcció i una qualitat de l'aire interior òptima, gràcies als filtres de la màquina de ventilació de doble flux.

5 punts clau Passivhaus.jpg
bottom of page