top of page
Petra

EQUIP

Biel Domenge

ANY

2008

 

LOCALITZACIÓ

Petra, Mallorca

El condicionant de partida per en aquest projecte fou des del principi la particular posició esbiaixada de la parcel·la respecte del planejament urbanístic, ja que la seva situació permetia ocupar la parcel·la més enllà de la profunditat edificable respecte del carrer al qual hi té la façana principal.

Això permetia generar un volum interior per a separar-se del veí i a la vegada generava un eix principal que permetia entendre la casa com un conjunt de dos volums juxtaposats a la intersecció dels quals és on es generen les circulacions principals de la casa i, per tant, on apareix l'escala d'accés al pis superior.

Els dos volums es diferencien entre si per la pendent en sentit contrari de les seves cobertes, cosa que permet donar més alçada a  dues de les estances principals de la casa, l'habitació principal i la sala del 1r pis.

bottom of page