top of page
Sant Ferran

EQUIP

Biel Domenge, Sergi Galindo (Projecte executiu, llicència d'obres, direcció d'obra, càlcul estructural)

Mis-Mas Interiorismo (Projecte bàsic, interiorisme i direcció d'obra)

ANY

2018-2019

LOCALITZACIÓ

Argentona, Barcelona

En una petita casa unifamiliar entre mitgeres al centre històric d'Argentona una escala que ocupa massa espai fa la guitza per a poder aconseguir una sala-menjador suficient per a una família de 4 membres. Així doncs, la intervenció es centra bàsicament a aconseguir més metres quadrats en aquesta sala proposant una nou tram d'escala de xapa plegada que permet guanyar prou espai sota l'escala per a tenir un espai funcional.

La resta de la intervenció, a part de l'actualització de les instal·lacions i tancaments de façana, permet donar valor a les voltes que cobreixen les habitacions del pis superior i al pati de la casa, aspectes de l'arquitectura existent que permeten donar un caràcter especial al projecte.

bottom of page