top of page

El nostre estudi està enfocat a la realització de projectes integrals d'arquitectura energèticament eficients, tant d'obra nova com de rehabilitació.

 

La nostra experiència ens permet emprendre amb solvència qualsevol classe de projecte per a satisfer les necessitats particulars dels nostres clients, ja sigui una casa unifamiliar, una reforma d'un bloc d'habitatges o un projecte d'obra pública, per posar alguns exemples.

A Divers Arquitectura creiem que per a l'elaboració de qualsevol projecte d'edificació és clau controlar 2 aspectes: l'eficiència energètica i el disseny estructural, la qual cosa ens permet controlar el disseny final del projecte sense dependre d'altres agents externs, llevat dels projectes específics d'enginyeria quan aquests són preceptius (climatització, plaques solars, telecomunicacions, etc.) . D'aquesta manera el control sobre el projecte és gairebé total i ens permet prendre les decisions pertinents ràpidament, de manera flexible i tan adaptada com sigui possible a la solució final per aconseguir en cada projecte una categoria superior de certificació energètica (Categoria A). 

Per tant, els serveis que oferim són:

    

          1. Projectes integrals d'arquitectura, tant d'obra nova com de reforma i rehabilitació.

          2. Càlcul d'estructures

          3. Estudis i certificacions d'eficiència energètica

Per últim, en una última etapa ens hem especialitzat en la projectació d'edificis de consum gairebé nul (nZEB) tipus "Passivhaus", no només per consciència ecològica sinó també com a evolució natural i síntesi del camí emprès des de fa uns anys. La importància del control total tant de l'envolupant com de les instal·lacions en aquest tipus de projectes ens ha empès a evolucionar cap a un tipus d'arquitectura de cada vegada més sostenible i d'una qualitat constructiva molt elevada.

bottom of page